Dokumenty

Poniżej znajdziecie dokumenty, które uprawniają mnie do organizacji naszych, kobiecych wypraw:

  • Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego nr 726/28/2017
  • Gwarancje Ubezpieczeniową Tow. Ubezp. Europa S.A. nr GT 261/2018

CCF20170723

CCF20170723_0001